Bilans stanja obrazac pdf merge

Soda pdf merge tool allows you to combine two or more documents into a single pdf file for free. Besplatno preuzmite obrazac ovlascenja za upravljanje tudjim motornim vozilom. Obrasci u pdf formatu sa mogucnoscu popunjavanja obrasci za popunjavanje. Ms word obrazac ovlascenja za upravljanje motornim vozilom.

Iskaz o finansijskoj poziciji bilans stanja konsolidovani. Bilans stanja izvjestaj o finansijskom polozaju clan 5. Strana 2 oznaka pozicije racuna skupina iz rrifovog rac. Besplatno i jednostavno propisi i procedure u crnoj gori. Pristup klikom na gornji link otvarate obrazac u pdf formatu, odnosno odgovarajucu veb stranicu. Ohaobhma h3hoc rpyna paqyha, paw h 23 230 231 h 239 neo 233 239. Obrazac propisan pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike sluzbeni glasnik rs. Besplatni obrasci za poslovanje, nekretnine, radne odnose, zalbe, vozila. Povjerljivo komercijalna banka ad podgorica 02373262 310319 bilans stanja obrazac bs 000 red. Svota prethodna godina neto tekuca godina neto 12 3 4 5 6. Povjerljivo komercijalna banka ad podgorica 02373262 300918 bilans stanja obrazac bs 000 red. Banca intesa ad beograd prilog 10 milentija popovica 7b, beograd obrazac bs iznos u hiljadama dinara a a. Obrasci za srpske finansijske izvestaje na engleskom serbian. Obrazac propisan pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike sluzbeni glasnik rs, br.

Obrasci za finansijsku, pravnu, racunovodstvenu sluzbu podeljeni po kategorija racunovodstvo, blagajnicno poslovanje, trgovina, kadrovska sluzba itd. Obrazac bilans stanja, bilans uspeha, izvestaj o ostalom. Pdf merge combinejoin pdf files online for free soda pdf. Obrazac bilans stanja, bilans uspeha, izvestaj o ostalom rezultatu, izvestaj o tokovima gotovine i izvestaj o promenama na kapitalu za privredna drustva, zadruge i preduzetnike stampa na osnovu clana 26. Uploaded by lorimer obrazac ppi uploaded by bilans uspeha profit and loss account. Obrasci za finansijsku, pravnu, racunovodstvenu sluzbu. Novcana sredstva i racuni depozita kod centralnih banaka 22,144 2. Our pdf merger allows you to quickly combine multiple pdf files into one single pdf document, in just a few clicks.

213 310 1230 597 1073 953 1538 503 922 535 475 909 426 1016 755 1363 1366 181 1397 501 173 346 450 942 608 1380 221 1211 342 1520 1573 591 197 1335 1283 943 1357 1439 1153 447 433